Seguiment de  
la vostre medicació 
SPD

El Sistema Personalitzat de Dosificació permet controlar i administrar correctament la medicació.

Està pensat per gent polimedicada o que no te dificultats per recordar la presa de la medicació. Amb aquest sistema es permet tenir un millor control i s’eviten possibles errors.

Disposem de dos sistemes diferents en funció de la necessitat.

Fem la preparació de medicaments per residències.