FLORS 
DE BACH

Les Flors de Bach són essències naturals per fer front a problemes emocionals. La seva preparació requereix d’una consulta, per tal de determinar el tractament adequat. És necessari parlar amb el pacient i fer un seguiment del tractament.