La incontinencia urinaria i Exercicis Kegel

La incontinència urinària és la pèrdua de control de la bufeta. Els símptomes poden variar des d’una fuga d’orina lleu fins la sortida abundant e incontrolable.   Hi ha varis tipus d’incontinència, les més freqüents són: –La d’esforç, que al realitzar qualsevol moviment o activitat física es produeix una pèrdua d’orina. Sol ocasionar problemes d’incontinència […]